Hem Om oss Tjänster Kontakt
Kontrollansvarig
Rådgivning, konsultation
Bygg & renovering

_07_dsc_5546.jpg

Kontrollansvarig

Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i Plan- och bygglagen (PBL) som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Huvudregeln är att det ska finnas en kontrollansvarig vid åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan.

IMG_0167.png

Den kontrollansvarige ska:

  • tillsammans med dig som byggherre ta fram ett förslag till kontrollplan inför det tekniska samrådet med kommunen,
  • se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser följs samt att nödvändiga kontroller utförs,
  • ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras,
  • närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt om byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök.

Läs mer om detta på Boverkets hemsida»

Som kontrollansvarig kommer vi att bistå dig som byggherre. Vi ser till att ditt byggprojekt utförs på ett yrkesmässigt sätt samt att alla regler och kvalitetskrav som myndigheterna kräver uppfylls. Vi är ditt stöd igenom hela byggprocessen!

Om du är osäker på om du behöver en certifierad kontrollansvarig eller inte, kontakta byggnadsnämnden i din kommun.

VÅR CERTIFIERING
(som även går att finna på Boverkets hemsida)»

Jan Tollmyr
Typ av certifiering: Certifierade kontrollansvariga
enligt gällande PBL

Certifierad av: RISE
Certifierad till: 2023-06-20
Behörighetsnummer: SC0940-13
Behörighetsnivå: N

KONTAKTINFORMATION

Telefon: 070-555 02 87
Adress: Jan Tollmyr
Burseryds Bygg AB
Mjöhult Norrgärdet 2
333 78 Burseryd

89.Tjoern-sommaren-2012.1.jpg

Copyright Burseryds Bygg AB      E-post: info@burserydsbygg.se      Telefon:  0705-550287       Webansvarig: Annika P3n KB       Senast ändrad: 2019-09-24